Susisiekite su mumis

Naudojimo sąlygos

Šios sąlygos taikomos naudojimuisi „LINAK“ interneto svetaine ir „LINAK“ medžiagos ir prekių ženklų naudojimui.

Atidžiai perskaitykite sąlygas. Jei negalite sutikti su sąlygomis, turite palikti šią svetainę ir nebenaudoti mūsų prekių ženklų ir medžiagos.

LINAK“ interneto svetainė
Visos intelektinės nuosavybės teisės ir kitos teisės į šios svetainės turinį, pavyzdžiui, pavadinimą, logotipą, tekstą, gaminių aprašymus, nuotraukas, brėžinius, modelius, garso ar vaizdo failus, prezentacijas, diagramas, programinę įrangą, prekių ženklus ir prekių pavadinimus, priklauso „LINAK“ arba įmonės turinio teikėjams, nepriklausomai nuo to, ar jos saugomos autorių teisėmis, prekių ženklais, paslaugų ženklais, patentais ar kitomis nuosavybės teisėmis ir įstatymais.

Naršyti, atsisiųsti ir kitaip skaitmeniniu būdu kopijuoti šios svetainės turinį ar jo dalis leidžiama tik vidiniam jūsų įmonės naudojimui arba asmeniniam naudojimui.   Jokia šioje svetainėje pateikta informacija negali būti aiškinama kaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę pagal bet kurį „LINAK“ ar bet kurios trečiosios šalies patentą ar prekių ženklą.

Už bet kokį neleistiną šios svetainės turinio ar jo dalių naudojimą, pavyzdžiui, kopijavimą ar viešą paskelbimą, gali būti taikomos sankcijos ir atlyginama žala, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, susijusius su prekių ženklų, autorių teisių ir viešumo teisių pažeidimu.

Šioje svetainėje pateikta informacija yra tik bendro pobūdžio ir nėra skirta konkrečioms fizinio ar juridinio asmens aplinkybėms spręsti.  Šioje svetainėje gali būti pateikiamos išorinės nuorodos į svetaines, kurių „LINAK“ nekontroliuoja ir už kurias „LINAK“ neprisiima jokios atsakomybės.

„LINAK“ negarantuoja, kad naudojimasis šia svetaine ar jos veikimas bus be trikdžių ar klaidų. „LINAK“ neprisiima jokios atsakomybės už problemas, kilusias dėl naudojimosi šia svetaine arba paspaudus nuorodas į išorines svetaines. „LINAK“ neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų arba pareiškimų dėl šios svetainės turinio tikslumo, išsamumo ar suprantamumo. Jokiu atveju „LINAK“ neatsako už pajamų ar duomenų praradimą, netiesioginę, tiesioginę, atsitiktinę ar netiesioginę žalą arba bet kokią kitą žalą, pretenzijas ar nuostolius dėl aplaidumo ar kitų priežasčių. Jūs esate atsakingi už „LINAK“ gaminių tinkamumo konkrečiam taikymui nustatymą.

Šia atsakomybės ribojimo nuostata nesiekiama apriboti „LINAK“ atsakomybės pažeidžiant privalomus reikalavimus, nustatytus taikytinuose nacionaliniuose teisės aktuose, taip pat nesiekiama panaikinti įmonės atsakomybės už dalykus, kurie pagal tuos teisės aktus negali būti pašalinti.

„LINAK“ prekių ženklai ir „LINAK“ medžiagos
„LINAK“ yra pavadinimo „LINAK®“ kaip prekių ženklo ir kaip įmonės pavadinimo savininkas. „LINAK“ yra rodyklės logotipo, atskirai ir kartu su žodžiu „LINAK“ bei kitų prekių ženklų, pažymėtų ® arba ™, savininkė. „LINAK“ prekių ženklus ir medžiagą leidžiama naudoti tik su „LINAK“ gaminiais.

Jums neleidžiama naudoti „LINAK“ prekės ženklų aprašomuoju būdu, naudojimą reglamentuoja prekių ženklų įstatymas ir šios naudojimo sąlygos:

  • LINAK®“ žodinis ženklas visada turi būti rašomas didžiosiomis raidėmis su įregistruoto prekių ženklo simboliu / prekių ženklo simboliu.
  • LINAK“ logotipo spalva gali būti tik juoda / mėlyna, juoda arba permatoma. Logotipo fonas turi būti pateiktas baltame arba alternatyviai „LINAK“ mėlyname arba juodame fone.
  • Jūs sutinkate nesiekti jokių nuosavybės teisių ir sutinkate nenaudoti, neteikti paraiškų ir neregistruoti prekių ženklų, tapačių ar panašių į „LINAK“ prekių ženklus.

Galite naudoti „LINAK“ gaminių brėžinius ir atvaizdus bei „LINAK“ atvaizdus tokia forma, kokia jie rodomi, ir laikydamiesi šių naudojimo sąlygų:

  • Jums neleidžiama naudoti medžiagos tokiu būdu, kuris gali sumenkinti, pakenkti ar kitaip pakenkti „LINAK“ reputacijai ar su medžiaga ir „LINAK“ susijusiai gerai reputacijai.
  • Jums draudžiama naudoti medžiagą tokiu būdu, kuris yra melagingas ar klaidinantis arba bet kokiu kitu būdu klaidina galutinį naudotoją.
  • Medžiaga visada turi būti rodoma ir naudojama taip, kaip ją pateikė „LINAK“
  • Jums neleidžiama leisti kitiems naudotis medžiaga.

„LINAK“ pasilieka teisę tikrinti, ar naudojate medžiagą ir, ar ji atitinka šias sąlygas.

Šioms sąlygoms ir kitai svetainėje esančiai informacijai bei bet kokiam jos naudojimui taikoma tik Danijos teisė, neatsižvelgiant į teisės pasirinkimo taisykles. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių sąlygų arba susiję su jomis, perduodami Danijos bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai.

Visiems pardavimams taikomos „LINAK“ standartinės pardavimo ir pristatymo sąlygos.

2019 m. birželio mėn. versija